Bærekraftsløft Agder – Kompetanseprogram i Kristiansand

Kompetanseprogrammet er praktisk rettet og skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk bærekraftsarbeid for å styrke sin konkurransekraft og ruste seg for fremtiden. Programmet er fordelt på fire fysiske workshops hvor bedriftene jobber med egen virksomhet underveis.

Tidspunkt

5. sep
10. okt

Arrangør

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Programmet består av fire fysiske workshops som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess med eget bærekraftsarbeid.

Torsdag 5.september 2024, kl 8.30 – 12.00:
Workshop 1: Vesentlighetsanalyse del 1.

Torsdag 26.september 2024, kl 8.30 – 16.00: ( NB! WS 2 og 3)
Workshop 2: Vesentlighetsanalyse del 2 og
Workshop 3: Sette mål og iverksette tiltak.

Torsdag 10. oktober 2024, kl 8.30 – 12.00:         
Workshop 4: Rapportering og kommunikasjon.

Innhold:
I workshop 1 og 2 veiledes bedriftene i å gjennomføre en forenklet dobbel vesentlighetsanalyse hvor man kartlegger hvilke bærekraftsområder bedriften har størst påvirkning på, og hvilke risikoområder som påvirker bedriften. I workshopene brukes verktøyet vesentlig.no, som er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact, og er gratis å bruke. Analysen gir grunnlag for å prioritere de bærekraftstiltak som gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet i den enkelte bedrift.

Workshop 3 gir metodikk og rammeverk for å sette konkrete mål for bærekraft i bedriften, og fokusere på å lage en handlingsplan for å nå målene.

I workshop 4 gis en introduksjon til standarder og rammeverk for bærekraftsrapportering og grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak.

Hvem er programmet for?
Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi anbefaler å stille to fra hver virksomhet. Kompetanseprogrammet er utviklet av UN Global Nettverk Norge.

Meld deg på

Tidspunkt:

5. sep
10. okt

Arrangør:

UN Global Compact Norge

Hvem kan delta?

Påmelding