Bærekraftig krafttak i byggenæringen - UN Global Compact Norway

Bærekraftig krafttak i byggenæringen

Aktivitetene i byggenæringen har stor betydning for hvordan Oslo og resten av landene skal nå bærekraftsmålene. Bygg som tidligere var energisluk nå produserer nå energi, og har med dette blitt en del av klimaløsningen. Bærekraft i byggenæringen dreier seg også om andre viktige områder som rekruttering og mangfold. Det beste i dag er imidlertid ikke godt nok for å møte fremtidens utfordringer. Hvordan kan byggenæringen bli en motor i det grønne skiftet. Hvordan kan man bruke koronakrisen til å ta et bærekraftig krafttak innenfor bygg? Hvilket ansvar har private og offentlige aktører og hva er erfaringene fra arbeidet som er gjort i Oslo kommune?

Tidspunkt

12. aug
Kl. 16:00 - 17:30

Arrangør

Gambit Hill + Knowlton Strategies og EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

Hvem kan delta?

  • Alle

Offentlig arrangement.

Deltakere:

  • Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten Oslo Kommune
  • Ståle Rød, adm.dir. Skanska
  • Nicolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister (invitert)
  • Gunnar Bøyum, konsernsjef Aspelin Ramm
  • Metha Marie Leonhardsen, initiativtaker Diversitas-nettverket

Meld deg på

Tidspunkt:

12. aug

Arrangør:

Gambit Hill + Knowlton Strategies og EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

Hvem kan delta?

  • Alle

Påmelding