Bærekraftig byutvikling - UN Global Compact Norway

Bærekraftig byutvikling

Asplan Viak forklarer hvordan vi må ta hensyn til byøkologi om vi skal nå bærekraftsmålene.

1. Kan en byøkologisk tilnærming bidra til å hjelpe oss ut av klima- og naturmangfoldkrisa?

Karoline Birkeli-Gauss viser hvordan det kan planlegges for menneskets habitat i den bærekraftige byen.

2. Hvordan planlegge for menneskets habitat i den bærekraftige byen?

Rune Skeie viser gjennom prosjekter hvordan byøkologisk tilnærming bidra til å hjelpe oss ut av klima- og naturmangfoldkrisa.
Rune Skeie er landskapsarkitekt og fagansvarlig for byøkologi i Asplan Viak. Han har erfaring fra utvikling av nye byer til blågrønne tak, og har deltatt på vinnerlaget i nasjonale og internasjonale konkurranser. Rådgiver for blant annet FutureBuilt og underviser ved NMBU.
Karoline Birkeli-Gauss er byplanlegger og fagansvarlig for sosial bærekraft i Asplan Viak. Har jobbet blant annet jobbet med samskaping, sosiale stedsanalyser og prosessledelse i små og store prosjekter.
Arrangementet vises på Skatten, Tøyen og vil også bli live-streamet her: https://globalcompact.no/digitalt-alternativ-til-arendalsuka-pa-skatten/
På grunn av smittevernshensyn anbefaler vi at du registrerer deg under om du vil være tilstede fysisk.

Tidspunkt

13. aug
Kl. 14:00 - 15:00

Arrangør

Asplan Viak

Hvem kan delta?

  • Alle

Meld deg på

Tidspunkt:

13. aug

Arrangør:

Asplan Viak

Hvem kan delta?

  • Alle