Åpenhetsloven 101 – En introduksjon

Trenger dere en introduksjon til åpenhetslovens krav til bedrifter om aktsomhetsvurderinger? Start reisen med et 3-dagers kurs holdt av UN Global Compact Norge og Etisk Handel Norge.

Tidspunkt

28. nov
30. nov

Arrangør

UN Global Compact Norge og Etisk Handel Norge

Hvem kan delta?

Kurset vil gå over tre dager høsten 2022 og gir en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger. I tillegg til å gi en innføring i åpenhetslovens krav, vil kurset gi en praktisk gjennomgang av hvert av de seks trinnene i aktsomhetsvurderingen, vise til eksempler og god praksis fra innlegg fra næringslivet, samt stille utvalgte ressurser til rådighet for deltakerne. Deltakere på kurset får tilgang til Etisk Handel Norges maler for Policy for egen virksomhet samt Retningslinjer for leverandører. Kurset er en tilpasset versjon av Etisk handel Norges egen kursrekke i aktsomhetsvurderinger som gjennomføres hver høst og vår.
Les mer om programmet og innhold her. Hvis du har spørsmål eller ønsker å registrere deg for programmet er du velkommen til å sende en e-post til medlem@globalcompact.no.

Meld deg på

Tidspunkt:

28. nov
30. nov

Arrangør:

UN Global Compact Norge og Etisk Handel Norge

Hvem kan delta?

Påmelding