«Alle» er på Teams, men hvor digitale er vi egentlig? - UN Global Compact Norway

«Alle» er på Teams, men hvor digitale er vi egentlig?

Korona-pandemien har ført til at både samfunnet og næringslivet har blitt raskere digitalisert enn forventet. Men tar vi egentlig i bruk de reelle mulighetene raskt og godt nok? Lenke til streaming kommer.
Vi har invitert eksperter og politikere til å diskutere og snakke om:
• Hva bør myndighetene gjøre nå for å forsterke den positive, økte digitaliseringsbølgen i samfunnet?
• Mange mener det er et for stort gap mellom den samlede, digitale kompetansen Norge trenger fremover, og der vi er i dag: Hva slags ansvar har bedriftene og næringslivet for en digitalt «upskilled» arbeidsstyrke?
Og ikke minst: Hva skal til for å utløse mer samarbeid mellom myndighetene og næringslivet for å forsterke digitaliseringen av det norske samfunnet?
Moderator: Torgeir Micaelsen, TRY Råd

Tidspunkt

11. aug
Kl. 11:00 - 11:30

Arrangør

IKT-Norge

Hvem kan delta?

Meld deg på

Tidspunkt:

11. aug

Arrangør:

IKT-Norge

Hvem kan delta?

Påmelding